Regulamin członkowski

Klubu Karate Kyokushin XOBO

1. Uczestnik zajęć przychodząc na trening musi być zdrowy [bez przeciwwskazań do uprawiania Karate] i przygotowany do zajęć – włosy związane/spięte, odpowiedni strój (karate-Gi i klapki, nowy uczestnik koszulka oraz długie spodnie dresowe).

2. Każda osoba po odbyciu próbnych zajęć (1-2 godziny) musi dostarczyć do instruktora prowadzącego podpisaną przez rodziców/opiekunów deklarację oraz regulaminy. Dokumenty można również dostarczyć do wirtualnego biura na adres xoboklub@gmail.com

3. W przypadku nieobecności na treningu, dziecko może i powinno odrobić zajęcia w dowolnej grupie naszego klubu, po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.

4. Treningi odbywają się od września do czerwca z wyłączeniem ferii letnich i zimowych, przerw świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy (– tzw. czerwona kartka w kalendarzu).

5. W przypadku dłuższych przerw spowodowanych czynnikami niezależnymi od klubu (np. pandemii), wprowadzone zostaną zajęcia online, które są równoważne z zajęciami stacjonarnymi.

6. Ubezpieczenie NNW członka klubu leży po stronie rodziców, warto sprawdzić czy szkolne ubezpieczenie obejmuje zajęcia dodatkowe np. Karate. (koszt ok.20zł za rok)

7. Złożenie rezygnacji z zajęć jest możliwe tylko i wyłącznie w formie pisemnej na e-mail klubu: xoboklub@gmail.com.

Brak rezygnacji przed końcem miesiąca poprzedzającego rezygnację skutkuje obowiązkiem opłaty składki za najbliższy miesiąc.

8. KONIEC ROKU NIE JEST RÓWNOZNACZNY Z AUTOMATYCZNYM WYPISANIEM DZIECKA Z KLUBU. Rezygnację z członkostwa należy wysłać w formie mailowej. W przeciwnym razie uczestnik zajęć automatycznie znajduje się na liście wrześniowej, z czym również wiąże się obowiązek uiszczania składek.

9. Wszystkie sprawy typu rachunki, faktury, zaświadczenia itp. prosimy kierować do biura na adres

e-mail: xoboklub@gmail.com

10. Wszystkie bieżące informacje prosimy sprawdzać na naszym Facebooku oraz stronie internetowej www.xobo.org.pl w zakładkach aktualność, turnieje, obozy oraz w grupie zamkniętej na Facebooku „Klub Karate Kyokushin XOBO” – dostęp tylko dla członków klubu (w tym rodziców) adres www.facebook.com/groups/1065212010581151

Pobierz dokumenty do podpisania

Strona Główna

O Klubie

Dołącz do nas

Kontakt

Oferta

Aktualności

Karate Kyokushin

Grafik